24, జులై 2011, ఆదివారం

నార్వేలో ఉన్మాది ఘాతుకం : పోలీసు అధికారి వేషంలో 92 మంది కాల్చివేత

నిత్యమీనన్‌ ప్రతిభ గల నటి : నాని

మీడియా డాన్‌

రూపర్ట్‌ మర్డోక్‌.... గత ఇరవై రోజులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్న పేరు. తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన పత్రికతో ప్రారంభించి ఎలక్ట్రానిక్‌ మీడియా, ఇంటర్నెట్‌, సినిమా, టీవీ రంగం... దేన్నీ వదిలిపెట్టలేదు. అన్నిట్లోనూ కాలూనాడు. ఆక్రమించేశాడు. అందుకు అనుసరించని మార్గం లేదు. తొక్కని అడ్డదారులు లేవు. నీతి న్యాయం, మంచి చెడు, మానవత్వం, విలువలు ...వేటినీ లెక్కచేయలేదు. నిరంతరం సంచలనభరిత కథనాలు...............................

ఆన్‌లైన్‌ బ్యాకింగ్‌ పొంచివున్న ప్రమాదాలు!

జల సంక్షోభం ముంగిట ఐరోపా

అవార్డుల కోసం తీయలేదు