19, మే 2015, మంగళవారం

బాలల సం'క్షేమం'పై విమర్శనాస్త్రం


బాలల సం'క్షేమం'పై విమర్శనాస్త్రం
రాజమండ్రిలో నందినాటకోత్సవాలు సందడిగా జరుగుతున్నాయి. పెద్దగా ప్రచారం లేకపోయినా ప్రేక్షకాదరణ ఆశించిన మేరకు రావడంతో నిర్వాహ కులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూడో రోజైనా సోమవారం ప్ర, […]
Read more ›

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి