19, మే 2015, మంగళవారం

నేటి నుండి ఉద్యోగుల బదిలీలు

నేటి నుండి ఉద్యోగుల బదిలీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఉద్యోగులకు మంగళవారం నుంచి బదిలీలు నిర్వహించనున్నారు. 2014 మే 15న బదిలీలను ఆర్థిక శాఖ బ్యాన్‌ చేసింది. ఈ నెల 18 నుండి 31వరకు తిరిగి బదిలీలను కొనసాగించేందుకు ఆ శాఖ ఆదేశాల, […]
Read more ›

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి