19, మే 2015, మంగళవారం

ప్రజా ఉద్యమాల నిర్మాణానికి దిక్సూచి సుందరయ్య


ప్రజా ఉద్యమాల నిర్మాణానికి దిక్సూచి సుందరయ్య
అధ్యయనం, ప్రజా సేవ, ఉద్యమాల నిర్మాణం, సంఘాలలో ఇమడ్చడం, సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కారాలకై కదిలించడం, ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు సూచించడం ఇవన్నీ సుందరయ్య జీవితం పొడుగునా కనిపించే అంశాలు. చిన్ననాడు, […]
Read more ›

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి