14, మార్చి 2012, బుధవారం

మనకు తెలియని మహాత్ముడు

 ఈ పుస్తకాన్ని మహాత్మునికి అంకితం చేశారు రచయిత కోడూరి శ్రీరామమూర్తి. ఈ పుస్తకం గాంధీజీ గురించి మనకు తెలియని విషయాల్ని తెల్పుతుంది. రచయిత గాంధీపై గతంలో రెండు పుస్తకాలు రాశారు. ఇది మూడవ పుస్తకం. ''నా జీవితం నా సందేశం'' అని గాంధీ అంటారు. ఆయన ఆలోచనలు, ఆశయాలు, సిద్ధాంతాలు, వివాదాస్పద అంశాలు చాలా కనిపిస్తాయి. వినిపిస్తాయి.........

పేరుకు పెద్ద కంపెనీ.....

పాటలో 'దరువు'

సెంచరీల మోత

కేన్సర్‌పై యువీ విజయం